Privacybeleid

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Karly in huis acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Contactgegevens:
Karly in huis
Melchertstraat 19
5711 EP Someren
0641318004
Info@karlyinhuis.nl
KVK 82881634

Persoonsgegevens die Karly in huis verwerkt:

Karly in huis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt middels het plaatsen van een bestelling. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Karly in huis verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (eventueel)
 • E-mailadres
 • Ip-Adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag Karly in huis persoonsgegevens verwerkt:
Karly in huis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een bestelling uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om bestellingen bij je af te leveren;
 • Ip adres om misbruik bij betaling te herkennen;


Karly in huis verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b WBP.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Karly in huis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Karly in huis) tussen zit, wel worden deze besluiten door een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Karly in huis) gecontroleerd.

Karly in huis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Windows en Google Analytics
 • Mollie

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.


Mollie:
Mollie BV is een betalingsplatform van voor betalingen vanuit de website, denk hierbij aan IDeal. Als jij een order hebt geplaatst en je wilt betalen mag je kiezen uit bepaalde betalingsmogelijkheden. Mollie laat je dan een venster zien zoals je gewend bent om te kunnen betalen met bijv. IDeal. De website van een zogenaamde payment processor is een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan dus ook niet opgeslagen door Karly in huis.


Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?:
Karly in huis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Zodat wij gelijk jouw gegevens kunnen vinden mocht je bijvoorbeeld willen retourneren.
 • Contactgegevens > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Zodat wij gelijk jouw gegevens kunnen vinden mocht je bijvoorbeeld willen retourneren.
 • Adres > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Dezelfde reden die wordt gegeven voor de bovengenoemde categorieën.
 • Betaalgegevens > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Voor de betalingsverkeer en retourzendingen.
 • Email > Bewaartermijn: 3 maand >Reden : Zodat we gelijk jouw gegevens kunnen terug vinden mocht er onverhoopt iets mis zijn met de order/garantie termijn.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij de factureren met uw gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang het termijn loopt (7 jaar) bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Karly in huis deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Karly in huis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Karly in huis gebruikt:
Karly in huis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Karly in huis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijnhet-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je rechten!:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Karly in huis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@karlyinhuis.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Privacy en toezicht:
Karly in huis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe Karly in huis persoonsgegevens beveiligt:
Karly in huis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Kortom, zowel Karly in huis als haar providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te hebben en te houden!

ICT maatregelen:
-Servers en apparaten van ons zijn uitgerust met een actuele beveiligingssoftware , zoals een virusscanner.
-We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) ,dit kun je zien aan de adresbalk ‘HTTPS’en het hangslotje.
-Wachtwoord beleid
-Backup

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@karlyinhuis.nl

Contactgegevens:

Heeft u vragen over deze Privacy policy? Neem gerust contact met ons op!
Email info@karlyinhuis.nl
Telefoon 06-41318004

Wijzigingen in het privacy beleid:
Karly in huis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.